Tuổi xông đất 2017 hợp với gia chủ sinh năm 1982

Chọn tuổi xông đất 2017 hợp với gia chủ sinh năm 1982 tuổi Nhâm Tuất, cùng giờ tốt, hướng xuất hành để cả năm thuận lợi.

tuoi-xong-dat-2017-hop-voi-gia-chu-sinh-nam-1981

Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1982 – Nhâm Tuất.

1951 – Tân Mão (Tòng bách mộc)
1987 – Đinh Mão (Lô trung hỏa)
1954 – Giáp Ngọ (Sa trung kim)
1963 – Quý Mão (Kim bạch kim)
1975 – Ất Mão (Đại khê thủy)
1984 – Giáp Tý (Hải trung kim)

Tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1982 tốt nhất.

Tuổi xông nhà 1951 (Tân Mão – Tòng bách mộc)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Thủy của gia chủ, chấp nhận được
– Ngũ hành của năm nay là Hỏa không sinh, không khắc với Mộc của tuổi xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can của tuổi xông nhà là Tân không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được
– Thiên can của năm nay là Bính tương hợp với Tân của tuổi xông nhà, rất tốt
– Địa chi của tuổi xông nhà là Mão tương hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt
– Địa chi của năm nay là Thân không tương hợp, không xung khắc với Mão của tuổi xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm: 14/20 ( Khá )

Tuổi xông nhà 1987 (Đinh Mão – Lô trung hỏa)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Thủy của gia chủ, chấp nhận được
– Ngũ hành của năm nay là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can của tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với Nhâm của gia chủ, rất tốt
– Thiên can của năm nay là Bính không tương hợp, không xung khắc với Đinh của tuổi xông nhà, chấp nhận được
– Địa chi của tuổi xông nhà là Mão tương hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt
– Địa chi của năm nay là Thân không tương hợp, không xung khắc với Mão của tuổi xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm: 14/20 ( Khá )

Tuổi xông nhà 1954 (Giáp Ngọ – Sa trung kim)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà là Kim tương sinh với Thủy của gia chủ, rất tốt
– Ngũ hành của năm nay là Hỏa tương khắc với Kim của tuổi xông nhà, không tốt
– Thiên can của tuổi xông nhà là Giáp không tương hợp, không xung khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được
– Thiên can của năm nay là Bính không tương hợp, không xung khắc với Giáp của tuổi xông nhà, chấp nhận được
– Địa chi của tuổi xông nhà là Ngọ tương hợp với Tuất của gia chủ, rất tốt
– Địa chi của năm nay là Thân không tương hợp, không xung khắc với Ngọ của tuổi xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 ( Khá )

Giờ tốt và hướng xuất hành cho người sinh năm 1982.

Năm nay là năm 2017 gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên xuất hành Ngày Mồng Một Tết: Từ 8 giờ đến 10 giờ sáng (giờ địa phương) đi về hướng Đông để đón Thần Tài. Bạn nên mở cửa, khai trương vào Mùng 8 rất tốt.

Tuổi xông đất 2017

Loading...
Loading...