Xem tuổi xông nhà 2017 cho gia chủ sinh năm 1983

Chọn tuổi xông đất năm 2017 cho những người sinh năm 1983 tuổi Qúy Hợi để cả năm làm ăn phát đạt, tài lộc như nước.

xem-tuoi-xong-nha-2017-cho-gia-chu-sinh-nam-1983

Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1983 – Quý Hợi.

1948 – Mậu Tý (Tích lịch hỏa)
1951 – Tân Mão (Tòng bách mộc)
1988 – Mậu Thìn (Đại lâm mộc)
1955 – Ất Mùi (Sa trung kim)
1958 – Mậu Tuất (Bình địa mộc)
1963 – Quý Mão (Kim bạch kim)
1964 – Giáp Thìn (Phú đăng hỏa)
1975 – Ất Mão (Đại khê thủy)
1978 – Mậu Ngọ (Thiên thượng hỏa)
1981 – Tân Dậu (Thạch lựu mộc)

Tuổi xông nhà năm 2017 cho người sinh năm 1983 tốt nhất.

Tuổi xông nhà 1948 (Mậu Tý – Tích lịch hỏa)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Thủy của gia chủ, chấp nhận được
– Ngũ hành của năm nay là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của tuổi xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can của tuổi xông nhà là Mậu tương hợp với Quý của gia chủ, rất tốt
– Thiên can của năm nay là Bính không tương hợp, không xung khắc với Mậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được
– Địa chi của tuổi xông nhà là Tý không tương hợp, không xung khắc với Hợi của gia chủ, chấp nhận được
– Địa chi của năm nay là Thân tương hợp với Tý của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 14/20 ( Khá )

Tuổi xông nhà 1951 (Tân Mão – Tòng bách mộc)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Thủy của gia chủ, chấp nhận được
– Ngũ hành của năm nay là Hỏa không sinh, không khắc với Mộc của tuổi xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can của tuổi xông nhà là Tân không tương hợp, không xung khắc với Quý của gia chủ, chấp nhận được
– Thiên can của năm nay là Bính tương hợp với Tân của tuổi xông nhà, rất tốt
– Địa chi của tuổi xông nhà là Mão tương hợp với Hợi của gia chủ, rất tốt
– Địa chi của năm nay là Thân không tương hợp, không xung khắc với Mão của tuổi xông nhà, chấp nhận được

Tổng điểm: 14/20 ( Khá )

Tuổi xông nhà 1988 (Mậu Thìn – Đại lâm mộc)

– Ngũ hành của tuổi xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Thủy của gia chủ, chấp nhận được
– Ngũ hành của năm nay là Hỏa không sinh, không khắc với Mộc của tuổi xông nhà, chấp nhận được
– Thiên can của tuổi xông nhà là Mậu tương hợp với Quý của gia chủ, rất tốt
– Thiên can của năm nay là Bính không tương hợp, không xung khắc với Mậu của tuổi xông nhà, chấp nhận được
– Địa chi của tuổi xông nhà là Thìn không tương hợp, không xung khắc với Hợi của gia chủ, chấp nhận được
– Địa chi của năm nay là Thân tương hợp với Thìn của tuổi xông nhà, rất tốt

Tổng điểm: 14/20 ( Khá )

Giờ tốt và hướng xuất hành cho người sinh năm 1983.

Năm 2017 gia chủ tuổi Quý Hợi nên xuất hành Ngày Mồng Một Tết: Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng (giờ địa phương) đi về hướng Bắc để đón Thần Tài. Bạn nên mở cửa, khai trương vào Mùng 8 rất tốt.

Loading...
Loading...